Pumapatay ang pagmimina.

 • Pumapatay ang pagmimina. Pinapatag nito ang mga bundok at pinapatay ang mga ilog. Pinalalayas nito ang mga kumonidad at mga katutubo mula sa kanilang nga lupa.​

 • Ang puno’t dulo ng mga pasakit at kasiraang ito ay ang R.A. 7942 (1995 Mining Act) na nagpapayaman sa mga mining corporation kapalit ang pagsira ng kalikasan. 

 • Kumbinsihin natin ang Kongreso na isabatas ang Alternative Minerals Management Bill (AMMB) at pangalagaan ang kalikasan at isulong ang kapakanan ng mamamayan. Ang ating panawagan: #PassAMMB, #BuhayBagoKita! ​

Ano-ano ang benepisyong makukuha sa AMMB?

Pinoprotektahan ng AMMB ang kalikasan:
Ipinagbabawal ng AMMB ang pagmimina sa mga kritikal na lugar gaya ng watersheds, key biodiversity areas, mga lugar na nasa panganib sa disaster at pagbabago ng klima at mga lugar na idineklarang no-go mining areas. 

Ipagbabawal ng AMMB ang open-pit mining na nagdudulot ng permanenteng pagkasira ng kalikasan. 

Pangangalagaan ng AMMB ang mga kumonidad

 • Titiyakin ng AMMB na kukunin ang Free, Prior and Informed Consent ng mga katutubo kaugnay ng lahat ng pagmimina

 • Papatawan ng matinding kaparusahan katulad ng suspension ng operasyon ng mga kompanya na lalabag sa mga karapatang pantao, kasama ang paggamit ng dahas at pagpaslang sa mga lumalaban sa pagmimina

Itataguyod ng AMMB ang bansa

 • Tanging ang mga mineral na kailangan para sa pambansang industrialisasyon lamang ang miminahin upang makatulong sa paggawa ng mga kalsada at gusali, at mga gamit sa agrikultura 

Idagdag ang inyong pangalan sa aming petisyon na ipapadala namin sa Kongreso upang ipasa ang Alternative Minerals Management Bill. 

Salamat!

 

SOS Yamang Bayan Network

PUMIRMA NA!

 

This is the letter that will be sent to Senator Sotto and Congressman Cayetano when you sign the petition:

Dear Senate President Sotto and House Speaker Cayetano:

 

Mining hurts.

 

We’re writing to urge you to pass the Alternative Minerals Management Bill (AMMB), end the suffering of people and put a stop to the degradation of the environment because of mining.

 

A product of years of research and consultations with indigenous peoples and communities affected by mining, the AMMB proposes to manage our minerals for national industrialization, to prohibit mining in areas that are sources of food and water, and to place greater safeguards for communities – provisions that are alarmingly absent in the present Mining Act.

 

We support the AMMB, filed as Senate Bill 353 and House Bill 112 in the 18th Congress, for the following reasons:

 

 • Instead of being exported as raw materials, minerals will be processed in the country, to boost downstream industries, help modernize agriculture and improve manufacturing industries, among others.

 • It will disallow mining in areas that are crucial for sustaining future generations:

 • Areas declared no-go mining zones by local governments

 • Densely populated areas, especially residential areas

 • Headwaters of watershed areas

 • Critical watersheds

 • Key biodiversity areas

 • Old-growth forests

 • Other crucial areas

 • It puts people at the heart of minerals management. A multi-sectoral council composed of affected communities and government representatives will be formed to decide on all mining projects.

 

 • It will also slap higher penalties, which includes cancellation of permits, on mining corporations that commit human rights violations.  

 

Help protect the environment and promote the rights of indigenous peoples and poor communities. Pass the Alternative Minerals Management Bill now! Life before profit!

 

Sincerely,

 

(Name)

Panoorin ang video tungkol sa laban ng mga Ifugao sa Didipio, Nueva Vizcaya. Layon ng AMMB ang mas maayos na pangangasiwa ng minerales ng bayan at iwasan ang nangyari sa Nueva Vizcaya.

I-SHARE ANG AMING INFOGRAPHICS SA 

SOCIAL MEDIA

RESOURCES

Kabilin: Journal of Natural Resources

Issue Focus: The Alternative Minerals Management Bill

 

Featuring:

 

Overstating the Contributions of Mining to Regional Economies

By James Matthew Miraflor

Why a 10% Excise Mining Works

By Rio Dayao

                

Determining a Watershed Management Unit

By Dr. Jessica Salas

Download Kabilin: Philippine Journal of Natural Resources here

About Legal Rights and Natural Resources Center

Kasama sa Kalikasan

Friends of the Earth Philippines

LRC-KsK is organized and registered as a non-stock, non-profit, non-partisan, cultural, scientific and research organization. Established on December 7, 1987,

it started actual operations in February 1988.

 

FOLLOW US

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

  ©  2020